TEACHING.lavbic.net

Pedagoško gradivo, povezano z računalništvom in informatiko, teme zaključnih nalog ter gradivo za otroke.

Predmeti

Dodatno gradivo v obliki interaktivne skripte za delo pri predmetih, ki se izvajajo na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani.

OIS

Osnove informacijskih sistemov

1. letnik, BSc

TPO

Tehnologija programske opreme

3. letnik, BSc

SP

Spletno programiranje

3. letnik, BSc

Teme zaključnih nalog

Podrobna predstavitev različnih vsebinskih področjih, v okviru katerih je možno mentorstvo na vseh treh bolonjskih stopnjah (BSc, MSc in PhD).

Delavnice

Dodatno gradivo v obliki interaktivne skripte za delo pri izvedenih delavnicah.

UST

Uvod v spletne tehnologije

Karierni centri UL

FSWD

Full-Stack Web Development

UTOPIAE GVW II, IJS

Vprašalniki

Vprašalniki za potrebe raziskovalnega in pedagoškega dela.

Big5

BFI vprašalnik

Analiza velikih pet faktorjev osebnosti

IQ

Ocenjevanje kakovosti informacij

Raziskava o kakovosti informacij

Pripomočki za otroke

Enostavni račun

Vadba enostavnih računov seštevanja in odštevanja do 20.

Poštevanka

Ponovitev poštevanke, kjer se na podlagi izbranih števil pripravijo računi množenja in deljenja.

Ponavljanje šolskih vsebin

Ponavljanje ustnih vprašanj z možnostjo prikaza pravilnega odgovora.

Prva črka

Igra iskanja črke, s katero se začne beseda na sliki.

Zadnja črka

Igra iskanja črke, s katero se konča beseda na sliki.

REST API

Testni API-ji za podporo pedagoškega procesa.