TEACHING.lavbic.net

Pedagoško gradivo, povezano z računalništvom in informatiko, teme zaključnih nalog ter gradivo za otroke.

Predmeti

Dodatno gradivo v obliki interaktivne skripte za delo pri predmetih, ki se izvajajo na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani.

OIS

Osnove informacijskih sistemov

1. letnik, BSc

TPO

Tehnologija programske opreme

3. letnik, BSc

SP

Spletno programiranje

3. letnik, BSc

Teme zaključnih nalog

Podrobna predstavitev različnih vsebinskih področjih, v okviru katerih je možno mentorstvo na vseh treh bolonjskih stopnjah (BSc, MSc in PhD).

Delavnice

Dodatno gradivo v obliki interaktivne skripte za delo pri izvedenih delavnicah.

WebDev frontend

Web Development - fronted

ESSA DevOps akademija

WebDev backend

Web Development - backend

ESSA DevOps akademija

UST

Uvod v spletne tehnologije

Karierni centri UL

FSWD

Full-Stack Web Development

UTOPIAE GVW II, IJS

Vprašalniki

Vprašalniki za potrebe raziskovalnega in pedagoškega dela.

Big5

BFI vprašalnik

Analiza velikih pet faktorjev osebnosti

Pripomočki za otroke

Enostavni račun

Vadba enostavnih računov seštevanja in odštevanja do 20.

Poštevanka

Ponovitev poštevanke, kjer se na podlagi izbranih števil pripravijo računi množenja in deljenja.

Ponavljanje šolskih vsebin

Ponavljanje ustnih vprašanj z možnostjo prikaza pravilnega odgovora.

Časovnik

Odštevanje časa do nastavljenega roka.

Prva črka

Igra iskanja črke, s katero se začne beseda na sliki.

Zadnja črka

Igra iskanja črke, s katero se konča beseda na sliki.

Besednik

Igra ugibanja slovenskih besed.

QR

Generiranje QR kod.

REST API

Testni API-ji za podporo pedagoškega procesa.