Števila poštevanke

Na podlagi izbranih števil poštevanke se bodo pripravili računi množenja in deljenja.

Število računov

Vseh možnih računov množenja in deljenja je . Če jih med preverjanjem želite manj, le-to izberite: